Blog

De ploeg maakte het mogelijk om systematisch akkerbouw te bedrijven. Dat was een zegen: minder honger en minder hongersnood. De ploeg verbond de boer met de plaats, zijn akker. Hij......

Internationaal erkende algemene regels van goede governance zoals ‘geen politieke inmenging in overheidsgelieerde entiteiten’, gelden ook voor onze Centrale Bank. Dit is vastgelegd in het zogenaamde Centrale Bank Statuut. Dat......

Het is weer de tijd voor wisselingen van de wacht in overheidsgelieerde entiteiten. In verschillende landen in de Dutch Caribbean zijn de afgelopen maanden verkiezingen geweest. Machtsverschuivingen in Caribische regeringen......

Kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen. Voor stichtingen gaat dit gezegde meestal niet op. Kleine stichtingen, grote zorgen. Regelmatig voorkomende problemen bij grotere organisaties zijn bij kleinere stichtingen......

Telkens weer stromen er nieuwe commissarissen en toezichthouders organisaties in. Door de jaren heen is dat een niet aflatende stroom van gaande en komende mensen. Voor een organisatie levert dat......

Twee weken geleden kopten de kranten dat maar liefst een derde deel van de aandeelhouders van Shell vindt dat het bedrijf sneller moet verduurzamen. Vorige week verloor het bedrijf zijn......

Er is een interessante parallel tussen een familiebedrijf en een start-up. In beide typen organisaties is vaak maar beperkt of geen aandacht voor corporate governance. “Hoezo onafhankelijk intern toezicht? Dat......

Een boete van meer dan een half miljard euro is niet meer extreem hoog als een bank zijn compliance onvoldoende op orde heeft. Medio april was het de beurt aan......

De cultuur van een organisatie is een flink onderschat element in corporate governance. De meeste mensen begrijpen wel het belang van integriteit, transparantie en verantwoording in een organisatie. Hoe je......

Een notaris bestaat dankzij zijn integriteit. Een notaris is eerlijk. Hij is door en door te vertrouwen. Zo niet, dan blaast hij zijn eigen bestaansrecht op. Ook het kantoor van......

Other resources

Sign up for our newsletter

Themis Institute

We look forward to helping you identify your specific governance needs and provide proven solutions that meet your needs.

How can we help you?

Please fill out the contact form below and we will contact you as soon as possible.