top of page

Centrale Bank

Internationaal erkende algemene regels van goede governance zoals ‘geen politieke inmenging in overheidsgelieerde entiteiten’, gelden ook voor onze Centrale Bank. Dit is vastgelegd in het zogenaamde Centrale Bank Statuut. Dat zijn zeg maar de statuten van de Centrale Bank, maar dan in de wet neergelegd, om hun belang te onderstrepen.


Recente publicaties in de media doen het ergste vrezen over de benoemingsstrategie bij de CBCS van onze nieuwe regering. Uitlatingen van regeringszijde in de media roepen vragen op. Beangstigende vragen. In het AD van 9 juli staat dat de minister van Financiën van Curacao zou hebben gezegd niet de aanbeveling te zullen volgen van de RvC voor (her-)benoeming van commissarissen. De Curaçaose regering zou volgens hem ‘eigen’ mensen willen benoemen. Op de website van de regering stond op 20 juli dat de commissarissen van de CBCS zouden zijn ‘bedankt’ voor hun diensten en dat aan nieuwe voordrachten zou worden gewerkt. De aanbeveling van de RvC zou volgens het AD van 21 juli door de regering zijn afgewezen. Misschien denkt u: ‘ach wat zou het’. Ervan uitgaande dat de berichtgeving in de media juist is, moet ik u uit de droom helpen: dit doet er heel veel toe. Wat de regering schijnbaar wil, dat kan helemaal niet. Het is in strijd met de wet. Het raakt ons dus allemaal. Onze regering moet de wet volgen.


De CBCS is de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten. De Centrale Bank van twee landen dus. De commissarissen worden op voordracht van de regeringen elk van de landen benoemd, door de landen gezamenlijk (artikel 25 lid 4 laatste volzin Centrale Bank Statuut). De regering van Curacao kan voor drie van de zeven commissarissen een voordracht doen. Zij kan niet zelfstandig ‘haar’ commissarissen benoemen. Bovendien kan de regering geen voordracht doen zonder een zogenaamde ‘aanbeveling’ van de RvC. Die aanbeveling is overigens al in april 2021 door de RvC gedaan. Nu is het bijna augustus. En vergis je niet: die aanbeveling is niet ‘vrijblijvend’. Zonder aanbeveling van de raad van commissarissen kan onze regering geen voordacht doen. Als de Curaçaose regering zonder een daaraan ten grondslag liggende aanbeveling van de RvC een voordracht voor de benoeming van ‘haar’ commissarissen zou doen, dan is de regering van Sint Maarten wettelijk verplicht niet aan die benoeming mee te werken omdat een essentieel wettelijk vereiste ontbreekt.


Waarom is de wet zo ingewikkeld? Het antwoord is simpel. Juist om te voorkomen dat regeringen denken dat ze hun ‘eigen’ mensen met hun eigen politieke kleur de dienst in de raad van commissarissen kunnen laten uitmaken. De RvC van een voor ons land essentieel instituut zoals de Centrale Bank dient volledig onafhankelijk zijn toezicht te kunnen uitoefenen. Wettelijk dwingend voorgeschreven is dus de procedure dat (1) de RvC een aanbeveling doet aan de regering, (2) de regering op basis daarvan een voordracht doet en (3) de Landen gezamenlijk benoemen. Andere smaken zijn er niet.


De onafhankelijkheid van de commissarissen bij de Centrale Bank is bovendien wettelijk verankerd in artikel 18 van het Centrale Bank Statuut. Dat artikel verbiedt de regeringen van de Landen met zoveel woorden om instructies te geven aan commissarissen. Zodra op voordracht van de landen een commissaris is benoemd, dient deze slechts het belang van de Centrale Bank, niet een ‘eigen’ belang van de regerende partijen. Ook artikel 25 lid 10 van het Centrale Bank Statuut vermeldt met zoveel woorden dat de leden van de raad van commissarissen onafhankelijk dienen te zijn. Hoezo ‘eigen’ commissarissen? Ik kan me eerlijk gezegd niet goed voorstellen dat onze minister dat zou hebben gezegd. ‘Eigen’ bestaat niet. De Centrale Bank is van ons allemaal en zelfs van twee landen. Dus wat moet de regering doen? Gewoon de wet volgen.

Recent Posts

See All

Sprookje

Tafeltje dek je, ezeltje strek je. De gebroeders Grimm schreven dit sprookje ruim tweehonderd jaar geleden. De dukaten-poepende ezel is nog steeds te zien in de Efteling. Stel je voor dat je die ezel

Rebel

It is pretty easy to label people in your social environment. It organizes your perspective on the world. That man is crazy. That woman is nice. Those people are mean. The Dutch are stingy. The conven

Miljoen

De aanhouding enkele weken geleden van Jumbo-topman Frits van Eerd is pikant. Het gaat om de CEO van Jumbo. Na Albert Heyn de grootste supermarktketen in Nederland. Pikant ook omdat hij schijnbaar ver

Comments


Sign up for our newsletter

You are now subscribed to our newsletter!

bottom of page