top of page

Voorzitters van sociale woningbouwcorporaties die zichzelf verrijken ten koste van hun organisaties, besturen die hun sociale verplichtingen niet nakomen, jaarrekeningen die te laat worden ingediend en investeringen die worden aangegaan terwijl ze bij voorbaat niet betaald kunnen worden. Er zijn voldoende illustraties van dergelijk wanbeleid om een grote boekenkast mee te vullen.

 

Dit e-book is geschreven als opfrissing en hulpmiddel voor bestuurders en toezichthouders van middelgrote en grote organisaties. We staan stil bij het belang van een goed corporategovernancebeleid en de 7 pijlers van corporate governance die door alle interne en externe stakeholders moeten nageleefd worden om een succesvolle samenwerking te garanderen.

7 Peilers van Corporate Governance - E-Book

ƒ10.00Price
  • Structuur: Interne en externe regels bepalen de grenzen waarbinnen u kunt werken. Hoe bepaalt en bewaakt u deze grenzen?
  • Integriteit: Integriteit is geen binaire eigenschap. Wanneer bent u integer en hoe blijft iedereen in uw organisatie integer?
  • Verantwoording: De plicht tot interne verantwoording kan de relatie tussen de RvB en de RvC onder druk zetten. Hoe combineert u zakelijke eerlijkheid met menselijke diplomatie?
  • Transparantie: Hoe zorgt u voor een transparante en efficiënte communicatie met optimale garanties voor vertrouwelijkheid?
  • Rolbewustzijn: Hoe zorgt u ervoor dat bestuurders en commissarissen zich strikt aan hun eigen plichten houden?
  • Cultuur: Hoe zorgt u voor een goede interne bedrijfscultuur en hoe reageert u op invloeden van buitenaf?
  • Inzet: Hoe zorgt u ervoor dat bestuurders, toezichthouders en aandeelhouders zich optimaal blijven inzetten in het belang van de organisatie?
bottom of page