Onzekerheid

Onzekerheid

Corona geeft wereldwijd iedereen veel onzekerheid en angst. Ook werknemers, werkgevers en hun toezichthouders. De acute zorg voor de gezondheid van het personeel, hun familie en van de cliënten komt voor bestuurders op de eerste plaats. Maar daar blijft het niet bij.

Ondernemers worden in veel gevallen ook geconfronteerd met sterk dalende omzetten. Hun markt stort letterlijk in. Een acuut liquiditeitsgebrek volgt snel. Wat te doen met de betaling van de salarissen en de crediteuren? Hoe lang kan dat nog? Gaat dit weken duren of maanden? Kan ik voldoende krediet krijgen bij de bank? Hoe kan ik die schuld later ooit terugbetalen? Moet ik mijn mensen nu al tijdelijk op non-actief zetten? Leidt dit tot een mogelijk faillissement? Kan ik dan aansprakelijk worden gesteld als ik de verkeerde beslissingen neem? Antwoorden op deze vragen zijn niet zo simpel te geven. Het lijkt er echter op dat deze crisis eerder maanden dan weken gaat duren. Die antwoorden moeten er dus toch komen.

Vanuit het perspectief van corporate governance zijn er daarbij allerlei dilemma’s en vragen. Van elke bestuurder mag worden verwacht dat hij de continuïteit van de organisatie boven alles stelt. Continuïteit kan alleen worden verzekerd als je medewerkers werk hebben. Je ben in een mum van tijd failliet als je zonder omzet doorgaat met het betalen van de salarissen. Als je de medewerkers gedeeltelijk of geheel op non-actief zet of zelfs afvloeit, dan levert dat veel persoonlijk leed op. Dat wil je ook niet. Bovendien kan je de zaak niet voortzetten als de crisis weer voorbij is.

In veel bedrijven is gelukkig sprake van hartverwarmende onderlinge loyaliteit. Waar mogelijk werken mensen thuis. Van daaruit dragen zij bij aan het zo goed mogelijk in stand houden van de productie en de dienstverlening. Maar hoe lang duurt dat nog? Bestuurders en toezichthouders mogen juist in tijden van zulke grote onzekerheid niet uitgaan van continuering van de huidige situatie. Het kan nog veel erger en moeilijker worden. Daarmee moet je als bestuurder nu al rekening houden. Dat is risicomanagement. En hoe ziet onze wereld er post corona uit? Hoe kunnen we daar nu al rekening mee houden? Dat zijn vragen die elke bestuurder van een organisatie zich vandaag al moet stellen.

De Corona-crisis zet in veel gevallen ook de verhouding tussen de bestuurders en toezichthouders op scherp. Het bestuur moet leiderschap tonen. Het bestuur moet aangeven: ‘Zo gaan we het doen!’. De raad van commissarissen moet juist geen leiding proberen te geven. Commissarissen moeten nu meer dan ooit volstaan met het stellen van de juiste vragen over de voorgestelde acties en waar nuttig de juiste adviezen geven.

Het komt in deze tijd meer dan ooit aan op een goed besef van taken, rollen en verantwoordelijkheden. Desastreus is de commissaris die meent dat hij juist in deze tijd meer invloed moet uitoefenen en zelfs gaat ‘mee besturen’. In tijden van crisis moet je het toch ‘samen’ doen? Ja, dat klopt, maar samen betekent niet ‘samen besturen’. Er zijn dan opeens twee of zelfs meer kapiteins op het schip. In rustig vaarwater geeft dat al problemen. In tijden van crisis en onzekerheid is dat desastreus. ‘Samen’ betekent: ieder vanuit zijn eigen wettelijke en statutaire verantwoordelijkheid. Commissarissen moeten in deze tijd wel degelijk vaker en intensiever betrokken zijn, echter wel vanuit hun commissaris-rol. Zij moeten zich ook beperken in de tijd en aandacht die zij van hun bestuurders vragen. Die bestuurders hebben nu wel wat anders aan het hoofd dan vergaderingen met de raad van commissarissen voorbereiden en eindeloos met hen discussiëren over een juiste aanpak. Als de commissarissen gaan meebesturen geeft dat nu nog meer onzekerheid. Daar zit niemand op te wachten.

No Comments

Post A Comment

Sign up for our newsletter

Themis Institute

Whether it’s a single workshop or a long during relationship, let’s help you identify your specific governance needs and provide you with proven solutions to implement.

Do you have questions about this blogpost?

Please fill out the contact form below and we will contact you as soon as possible.